SGK Eksik Gün Bildiriminde Değişiklik

16.06.2011 tarihli Resmi Gazete ‘ de yayımlanan Sosyal Sigortalar işletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen eksik gün bildirimlerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

Özetle;

1.       Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının,

2.       Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının,

3.       Sendikaların,

4.       5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

5.       50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde,

Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli sayılmıştır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Yahya Arıkan
Başkan

 

Sosyal Sigortalar işletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yorumlar

Merhaba Biz 95 kişilik bir

ÖZLEM ŞENTÜRK kullanıcısının resmi

Merhaba

Biz 95 kişilik bir işyeriyiz.Ancak işletmemiz içerisinde farklı iş kolları olduğu için iş güvenliği hususuna göre ayrılmış bulunmaktayız.Örneğin ağır ve tehlikeli işçi sayımız 70 iken 25 kişi büro personeli var.SGK da da bu birimler farklı sicil noları ile işlem görmekte.Büro ve fabrika çalışanlarının eksik gün bildiriminin nasıl yapılacağını bir türlü anlayamadık.fabrika için eksik gün bildirirken büroyuda bu çalışan sayısına dahil mi göreceğiz.Yoksa her birimi ayrı ayrı mı işleme alacağız.

Konu hakkında bilginiz varsa yardımcı olursanız memnun olacağız.Saygılarımla.İyi çalışmalar dilerim.

16 Haziran 2011 tarihinde

muhasebe kullanıcısının resmi

16 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    Madde 16 d) bendi

“(14) Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.”

özel sektörde 50 kişi şartı

sait kullanıcısının resmi

özel sektörde 50 kişi şartı firma bazında değil,ssk sicil numarası bazında aranıyor.

İşyerimizde üç ayrı ssk sicil numarası var.ikisi 50 kişi üzeri ,biri ise 50 kişi altı.

50kişi altı olan ssk sicil no da kayıtlı bir işçimiz için 2 gün ücretsiz izin vardı.eksik gün bildirimi yapmadığımız için bizden 2 günün de ssk tahakkukunu yapmamızı istediler.

 

 

Yeni yorum ekle