Muhtasar Beyanname Adres Kodu Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır.

01.02.2013 MUHTASAR BEYANNAME Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (Adres kodu https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx. Sayfasından adrese ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.) Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak boş geçmeleri mümkündür. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT : Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (İŞYERİNİN ADRES KODU YAZILACAKTIR. İŞYERİ SAHİBİNİN DEĞİL)

01.02.2013 KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ Değişikliği

31/12/2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5.3.3. İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin bildirim ve belgeler" başlıklı bölümünde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak eğitim veya sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50'sini indirim konusu yapan işletmelerin, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Formu yada Sağlık Hizmetlerine İlişkin Formu kurum Geçici Beyannamesinin ekinde doldurmaları gerekmektedir

Muhtasar beyannameye eklenen adres no alanı

Muhtasar beyannameye 041 ve 042 kodu ile matrah girdiğimizde aşağıdaki ekrandaki gibi adres kodu girmemiz istenecektir.

 

Ulusal Veri Tabanından adres kodu nasıl alınır

https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx adresinden sisteme girerek adrese ait yönergeler izlendikten sonra resimdeki gibi son ekranın altlarına doğru adres kodu alınabilir.

 

Yorumlar

Muhtasar beyanname vergi

Murat Aksoy kullanıcısının resmi

Muhtasar beyanname vergi bildirimi sekmesindeki çalıştırılan işçi sayısı kısmındaki "Gelir vergisi istisna ve teşvik kapsamındaki ücretli (SGK MUAF) bölümüne ekler kısmındaki beyan edilen istisnalar ile teşviklere ilişkin bir bildirim varsa o bölüm doldurulacak.

Yeni yorum ekle