İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatı

4857 sayılı İş Kanunu’nun, ‘İşyerinin veya bir bölümünün devri’ başlıklı 6’ncı maddesi gereğince; “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Şirketimizin danışmanına ‘İşyerinin el değiştirmesi halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı doğar mı?’ şeklinde sorduğum soruya aldığım cevap kafamdaki soru işaretlerini daha da artırınca size sormak istedim.
Aldığım cevap aynen şöyle: “İşyeri eğer hakiki şahsa ait bir işyeri ise işyerini satın alan kişinin, işyerinde eskiden beri çalışan işçinin kıdem tazminatını ödeme imkanı olmayabileceği görüşü ile bu işyerinde çalışan işçi, işyerinin el değiştirmesi halinde, bu hususun kendisine bildirilmesi veya tebliği tarihinden itibaren 6 işgünü içinde talep etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak el değiştiren işyeri; anonim şirket veya limited şirket ise diğer bir tabirle sermaye şirketi ise işçi işyerinin el değiştirmesi halinde kıdem tazminatı hakkı kazanamaz.” Danışmanımızın cevabına ilişkin değerlendirmenizi bekliyorum.
Nermin Üşümez-Gebze

4857 sayılı İş Kanunu’nun, ‘İşyerinin veya bir bölümünün devri’ başlıklı 6’ncı maddesi gereğince; “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir, işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla mal varlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.”

Yukarıdaki madde metninden de görüleceği üzere işveren ister gerçek isterse tüzel kişi olsun yani ister şahsa ait bir işyeri olsun isterse sermaye şirketi olsun işyerinin devri halinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı isteme hakkı doğmaz. Özetle danışmanınızın verdiği bilgi yanlış.
Çift işyerinde çalışma

Emekli olmama yaş olarak 5 yıl var; fakat gün sayım eksik. Şu anda iki işyerinde birden sigortalı olarak çalışıyorum, dolayısıyla 1 yılda 720 gün gibi prim ödeniyor. Bu durumun gün sayısına faydası olur mu? Yıla ihtiyacım yok, gün sayım eksik faydası olur mu? Yoksa yılda 720 gün çalışsam ve primimi ödesem bile 360 gün olarak mı hesaplanır?

Hüseyin Bayraktar
Bir kişi aynı anda birden fazla işyerinde çalışabilir ve SSK’ya bildirilerek adına prim ödenebilir. Ancak, emeklilik için prim ödeme günü hesaplanırken ay 30 ve yıl 360 günden fazla hesap edilemez. Fakat, günler hesaplanmamakla birlikte bildirilen kazançlar (primler) toplanarak değerlendirileceğinden emekli aylığınıza esas kazancınız yüksek olur. Hatta iki işyerinden birden bildirilen kazançların toplamı prim tavanını aşıyorsa, aşan kısmın işçi hissesine denk düşen primi SSK’dan geri isteyebilirsiniz.

Ziya PERVER
Zaman

Yorumlar

özel eğitim engelliler

mümine ersoy kullanıcısının resmi

özel eğitim engelliler okulunda çalışmaktayım Kurum şirket olarak faliyettedir.5 yıl bu şirkete çalışıyorum.6ay önce kurucumuz vefeat etti kurucumuz kızı oldu ve tekrar bi sözleşme yaptık.şimdi kurumu devrettiler.bu durumda bizim tazminat alma hakkımız var mı? cevap yazarsanız çok mutlu oluruz iyi çalışmlar.

Yeni yorum ekle